Som leverandør av varer fra blant annet Østen, mener vi at det er naturlig å støtte etisk handel. Derfor velger vi importører som er tilknyttet Etisk Handel (IEH). Dette er med på å styrke vår kunnskap om menneskerettigheter og miljø.

Hva er IEH?

Om Initiativ for etisk handel (IEH)

IEHs formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

IEH er en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.

Medlemmene inkluderer både noen av Norges største bedrifter til enkeltmannsforetak, offentlige virksomheter og organisasjoner. Hovedvekten av medlemsmassen er små og mellomstore bedrifter.

Å være medlem i IEH innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Medlemskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid og gir tilgang til kurs, nettverk og erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning.

IEH er en pådriver for etisk handel, både overfor medlemmene våre, men også for at norske myndigheter legger til rette for etisk handel generelt i privat og offentlig sektor.

Kirkens Nødhjelp tok initiativ til å stifte IEH i 2000, sammen med Hovedorganisasjon Virke (tidligere HSH), LO og Coop Norge.

Vi er formelt uavhengige av, men samarbeider tett med, likesinnede organisasjoner nasjonalt og internasjonalt og med lokal ekspertise i mange produsentland.

Vi inngår også i flere nettverk.

Les mer om IEH på www.ieh.no